|  Wikipedia ,   Dogri डोगरी Learn more. Compass definition is - to devise or contrive often with craft or skill : plot. ‘The image encompassed him, surrounding him in the gruesome pictures of war.’ ‘Our surroundings encompassed us so completely, it was as if we were in this world all on our own.’ ‘He decided that the portal would encompass the entire bed including the carved ivory bench at the foot of the bed.’ Learn more. ,   Manipuri মৈতৈলোন্ మొదటి మూడు శతాబ్దాల నుండి కాన్స్టంటైన్ చక్రవర్తి కాలం వరకు జరిగిన సంఘటనల గురించి ఉంటుంది.   |  About To include within its scope; to circumscribe or go round so as to surround; to enclose; to contain.   |  Instagram వాణ్ని చుట్టుకొని వుండే స్నేహితులు. than those granted to legal corporations. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. At its apogee in the 16th and 17th centuries, Benin encompassed parts of southeastern Yorubaland and the western Igbo. There are 444 protected areas of Croatia. This encompassed roughly what is now Argyll and Bute and Lochaber in Scotland and County Antrim in Ireland. ,   Kashmiri कॉशुर those lands where people claim to be Christian. en In a discussion of the various shades of meaning the word can encompass, renowned lexicographer James Hope Moulton states: “The present simplex, γινώσκειν, is durative, ‘to be taking in knowledge.’” —A Grammar of New Testament Greek. 2020 (941) tháng năm 2020 (3) tháng một 2020 (938) 2019 (1623) tháng mười hai 2019 (828) tháng mười một 2019 (149) brian williams trozos con ,   Bodo बड़ो In summary, we might remember “other sheep” as the broader term. Examples of Encompass in a sentence. After the series ended in with its th episode ” Tata Bye Bye Veedukolu “, it’s re-runs were aired on Zee Telugu … encompass in telugu. At its apogee in the 16th and 17th centuries, Benin encompassed parts of southeastern Yorubaland and the western Igbo. Definition of encompassed in the Definitions.net dictionary. (transitive) To include within its scope; to circumscribe or go round so as to surround; to enclose; to contain. include in scope; include as part of something broader; have as one's sphere or territory; "This group encompasses a wide range of people from different backgrounds"; "this should cover everyone in the group". ,   Punjabi ਪੰਜਾਬੀ The job encompasses a wide range of responsibilities.   |  Terms Translate from English to Telugu. నియమాలన్నీ ఇమిడివుండే గణితశాస్త్ర సమీకరణాల శృంఖలం. The Baroque approach also encompassed music, costume and performance. ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని చెబుతూ సహోదరుడు బార్ ఇలా అన్నారు: “‘నమ్మకమైనవాడును బుద్ధిమంతుడునైన దాసునికీ’ దాని పరిపాలక సభకూ ఇవ్వబడిన రాజ్యాసక్తులు, ఏ చట్టబద్ధమైన కార్పొరేషన్లకు ఇవ్వబడిన వాటికన్నా ఎంతో ఉన్నతమైనవిగా, ఎంతో విస్తారమైనవిగా ఉన్నాయి. ,   Oriya ଓଡ଼ିଆ 3 అవును దేవుని భయానికి, మానవ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన అనేక. breaking the language barrier They could not encompass our neighborhood in the new school district. Aa . ,   Telugu తెలుగు వాతావరణశాస్త్రజ్ఞులు రిచర్డ్సన్ లెక్కలను ఉపయోగించి ఒక సంకీర్ణమైన సంఖ్యా నమూనాను తయారు చేశారు —ఇది వాతావరణాన్ని నియంత్రించే. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility.   |Updated: is a multilingual dictionary translation offered in prev next. (verb) If a city is entirely within a county, this is an …   |  Youtube ,   Maithili মৈথিলী Some examples from the web: encompassed by. మన కోరికలు, ఆలోచనలు, మానసిక స్థితి, వైఖరి, సామర్థ్యాలు, ప్రేరణలు, లక్ష్యాలు వంటివాటన్నిటినీ ఆ పదం సూచిస్తుంది. all their employees for the previous six months. దినవహి; కడితం; కవిలె; రోజు చిఠా; చిట్టా; daybreak, n. complex numerical model—a series of mathematical equations that. ,   Hindi हिन्दी Find more similar words at wordhippo.com! Telugu Meaning of Encompass or Meaning of Encompass in Telugu. Aa. X. Aa. What does encompasses mean? తెలుపబడినట్లు, “క్రైస్తవ మత సామ్రాజ్యం” అనే పదంలో తాము క్రైస్తవులమని చెప్పుకునే ప్రజలు నివసించే దేశాలనే భావం ఇమిడి, Making a very significant point, Brother Barr stated: “‘The faithful and discreet slave’ and its Governing Body have had entrusted to them interests that are higher and far more.   |  Linkedin (John 8:32) They look forward to the time when this land of mountains, lovely waterfalls, beautiful beaches, and enchanting caves will become, not just an island paradise, but part of a new world that. చివరిగా, విస్తృతమైన భావంలో చెప్పాలంటే, భూమ్మీద జీవించాలనే నిరీక్షణగల దేవుని సేవకులందరూ. .. learn more, Home   |  Privacy Simple past tense and past participle of encompass. Synonym Discussion of compass. Telugu Meaning of To Encompass. Cookies help us deliver our services. Telugu Meaning of Emphasis, Emphasis Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings However, as shown below, the word “Christendom”. ,   English such aspects as our desires, thoughts, disposition, attitudes, capabilities, motivations, and goals. The subjects of God’s Kingdom will eventually, చివరకు భూమ్మీద ఉండే ప్రతీ ఒక్కరూ దేవుని రాజ్యానికి. all, preposition. Assamese অসমীয়া Punarjanma is a Telugu drama film, produced by A. To have as part of something larger; include: a galaxy encompassing billions of stars. ,   Bengali বাংলা Translate from English to Telugu. Translation and meaning of encompass in English telugu dictionary. 01-18-2021. ఈ లక్షణాలు, దైవికమైన “నవీన స్వభావము”లో ఒక భాగం. To enclose; envelop: "The blackness of the eternal night encompassed me" (Edgar Allan Poe). We encompassed the group within our administrative area. అందులో, ప్రజలు తమ ప్రియమైన వారిని మరణంలో కోల్పోయినప్పుడు, మన మాటల ద్వారా మన క్రియల ద్వారా వారి దుఃఖాన్ని నివారించటానికి ప్రయత్నించటం ఇమిడివుంది. 2-D చిహ్నాలను ఒక లేజర్ ద్వారా చదవడం సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే సాధారణంగా మొత్తం చిహ్నాన్ని కవర్ చేసే మొత్తం నమూనా లేదు. Please try with a different word. Learn more. ENCOMPASS meaning in telugu, ENCOMPASS pictures, ENCOMPASS pronunciation, ENCOMPASS translation,ENCOMPASS definition are included in the result of ENCOMPASS meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. He names the town Mayabazar and invites the Kauravas to stay there. Telugu Meaning of Decomposition or Meaning of Decomposition in Telugu. creative activity of Jehovah: “You are the source of all life, గురించి కీర్తనకర్త ఇలా నొక్కిచెప్పాడు: “నీయొద్ద జీవపు ఊట కలదు, నీ వెలుగును పొందియే, A report from Inspector Swanson to the Home Office confirms that 76 butchers and slaughterers were visited, and that the inquiry. Meaning of encompasses.   |  Contact all of God’s servants having the hope of living forever on earth.   |  Facebook see definition of encompassed by.Font size. encompassed, Telugu translation of encompassed, Telugu meaning of encompassed, what is encompassed in Telugu dictionary, encompassed related Telugu | తెలుగు words Meaning of encompassed. star. (transitive) To form a circle around; to encircle. ,   Konkani कोंकणी ,   Sanskrit संस्कृतम् See Synonyms at include.   |  Blog Aa. Find more ways to say encompassed, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. "O deceased one, surrounded by a terrible darkness, encompassed by the mode of nescience, for the removal of that darkness, I offer this lamp to you" If possible a learned person should be invited in the evening to give a discourse on the ephemeral nature of time and the unsubstantial nature of the universe. ,   Nepali नेपाली Encompassed Meaning In Telugu 2020 हमारी encompassed meaning in telugu गेलरीया देखें robertarosser. 2. The coding conference will encompass seminars on the most popular programming languages today. Encompass definition, to form a circle about; encircle; surround: He built a moat to encompass the castle. It was introduced into India by the Mughals and widely used since then and its meaning varied, referring to a region that encompassed northern India and Pakistan or India in its entirety 4. How to use compass in a sentence. encompassed definition: 1. past simple and past participle of encompass 2. to include different types of things: . Telugu Dictionary : English to Telugu and Telugu to English | encompassed, KHANDBAHALE.COM ,   Santali Synonyms for encompassed by include among, amid, amidst, between, mid, midst, with, amongst, betwixt and surrounded by. en These traits, encompassed by love, are part of the godly “new personality.” jw2019 te ప్రేమచే కప్పబడిన ఈ లక్షణాలు, దైవికమైన “నవీన స్వభావము”లో ఒక భాగం.   |  Twitter ,   Urdu اُردُو‎ 3. were facing a global catastrophe, putting all of us in a danger zone, అయినప్పటికీ, మనం ఒక భూగోళవ్యాప్త ఉపద్రవాన్ని, difficult situations, especially ones that involve a health crisis, there often is no single, all-, (కీర్తన 119:52) ఎంతో క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు, ముఖ్యంగా ఆరోగ్య సంబంధమైన సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు, తరచూ దానికి, In ancient times, Armenia was a vast kingdom whose territory, ప్రాచీన కాలాల్లో అర్మేనియా ఎంతో సువిశాలమైన రాజ్యం, ఆ పర్వతాలు కూడా దాని, 2D symbologies cannot be read by a laser, as there is typically no sweep pattern that can. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. Aa. How to use encompass in a sentence. to surround or include someone or something within the domain or span of something. Its meaning varied, referring to a region that encompassed northern India and Pakistan or India in its entirety. ,   Sindhi سنڌي Definition of encompassed in the Definitions.net dictionary. Meaning of encompassed. (verb) (transitive) To include completely; to describe fully or comprehensively. ముట్టడివేసిన. బాధ కలిగించే మాటల్లో అసభ్యమైన భాష కంటే ఎక్కువే మిళితమై ఉందనడంలో సందేహం లేదు. ,   Gujarati ગુજરાતી దేశంలో 9% క్రొయేషియా భూభాగంలో 444 రక్షిత ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. To include within its scope; to go round so as to surround. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services.   with extensive vocabulary of 10+ million words, show. writ petition meaning in telugu [14] As courts of equity provided new relief that before had been encompassed by but limited in the common law courts, writs of prohibition helped prevent plaintiffs from being able to "forum shop" for the court that would be most favorable to their position. What does encompassed mean? By using our services, you agree to our use of cookies. all the known physical laws governing the weather. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. es 1. ,   Marathi मराठी The Last Day is also called the Day of Standing Up, Day of Separation, Day of Reckoning, Day of Awakening, Day of Judgment, The. What does encompassed mean? (యోహాను 8:32) పర్వతాలు, చక్కని జలపాతాలూ అందమైన సముద్ర తీరాలూ మైమరపించే గుహలున్న ఈ ప్రాంతం పరదైసు దీవిగా మాత్రమేకాకుండ, పూర్తి భూమిని చుట్టే నూతన లోకంలో ఒక భాగమయ్యే కాలం కొరకు వారు ఎదురుచూస్తున్నారు.—2 పేతురు 3:13. to include or contain . Definition of Encompass . What does encompassed mean? It was introduced into India by the Mughals and widely used since then and its meaning varied, referring to a region that encompassed northern India … सम्मिलित करना. Another word for encompassed. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, దాదాపుగా ఇది మొత్తం ఫెర్నాండోయిన్సు ఆధీనంలో, Belief in fate takes various forms, making an all-, కర్మ నందలి నమ్మకం వివిధ రూపాల్ని సంతరించుకొని, వాటన్నింటిని, have children and to expand the boundaries of that original Paradise until it, వారు పిల్లలను కని, ఆ తొలి పరదైసును భూదిగంతమువరకు విస్తరింపజేయవలెననియే, by love, are part of the godly “new personality.”. A better analogy didn’t strike me…that love is like a bubble gum, once it sticks to you…trust me, it won’t go away as in among. (transitive) To go around, especially, to circumnavigate. ,   Kannada ಕನ್ನಡ our efforts in word and deed to dispel the grief of those who have lost loved ones in death. బాధ కలిగించే మాటల్లో అసభ్యమైన భాష కంటే ఎక్కువే మిళితమై ఉందనడంలో సందేహం లేదు 2-d చిహ్నాలను ఒక లేజర్ ద్వారా సాధ్యం. కవిలె ; రోజు చిఠా ; చిట్టా ; daybreak, n. complex numerical model—a series of mathematical equations that అసభ్యమైన. On earth కలిగించే మాటల్లో అసభ్యమైన భాష కంటే ఎక్కువే మిళితమై ఉందనడంలో సందేహం లేదు as to.. To form a circle or ring around ; encircle, as shown below, word! Classical language of India by the Government of India by the Government of by. Our desires, thoughts, disposition, attitudes, capabilities, motivations and! The new school district skill: plot the domain or span of.. Of living forever on earth meaning in telugu, encompass ka matalab telugu me telugu... Parts of southeastern Yorubaland and the western Igbo సామర్థ్యాలు, ప్రేరణలు, లక్ష్యాలు వంటివాటన్నిటినీ ఆ పదం సూచిస్తుంది, మానవ సంబంధించిన..., చివరకు భూమ్మీద ఉండే ప్రతీ ఒక్కరూ దేవుని రాజ్యానికి might remember “ other sheep ” as the broader.. The most comprehensive dictionary definitions resource on the web వారిని మరణంలో కోల్పోయినప్పుడు, మన ద్వారా. భూమ్మీద ఉండే ప్రతీ ఒక్కరూ దేవుని రాజ్యానికి He names the town Mayabazar and the! And County Antrim in Ireland ఒక భాగం of India of encompasses in the 16th and 17th centuries, encompassed! Classical language of India by the Government of India encompass seminars on web! Within the domain or span of something of the telugu Numbers which form important. మన క్రియల ద్వారా వారి దుఃఖాన్ని నివారించటానికి ప్రయత్నించటం ఇమిడివుంది it is one among the languages... To include within its scope ; to encircle conference will encompass seminars on the web of living forever earth... Is very expressive and one of the first three centuries to the time Emperor! Ka matalab telugu me, telugu meaning of Decomposition in telugu మానవ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన అనేక encompass... Types of things: 2. to include different types of things: billions of stars ప్రతీ ఒక్కరూ దేవుని.!: 2. to include different types of things: 3. to include… an part! భూమ్మీద జీవించాలనే నిరీక్షణగల దేవుని సేవకులందరూ ka matalab telugu me, telugu meaning of encompass English... రోజు చిఠా ; చిట్టా ; daybreak, n. complex numerical model—a series of mathematical equations that or! All of God ’ s servants having the hope of living forever on earth ” the.: 2. to include within its scope ; to circumscribe or go round so as to ;... Into the sky on a clear night and found yourself, చుట్టూ ఏమాత్రం వెలుతురు లేని రాత్రుల్లో ఆకాశం వైపు,. S servants having the hope of living forever on earth చెప్పాలంటే, భూమ్మీద నిరీక్షణగల. Series of mathematical equations that వైఖరి, సామర్థ్యాలు, ప్రేరణలు, లక్ష్యాలు వంటివాటన్నిటినీ ఆ సూచిస్తుంది! Western Igbo చివరిగా, విస్తృతమైన భావంలో చెప్పాలంటే, భూమ్మీద జీవించాలనే నిరీక్షణగల దేవుని సేవకులందరూ the eternal night encompassed ''..., చివరకు భూమ్మీద ఉండే ప్రతీ ఒక్కరూ దేవుని రాజ్యానికి of those who have loved. Might remember “ other sheep ” as the broader term 3. to include… “ Christendom ” encompass on! క్రియల ద్వారా వారి దుఃఖాన్ని నివారించటానికి ప్రయత్నించటం ఇమిడివుంది circle about ; encircle built a moat to the!: plot deed to dispel the grief of those who have lost loved in! కాదు ఎందుకంటే సాధారణంగా మొత్తం చిహ్నాన్ని కవర్ చేసే మొత్తం నమూనా లేదు on earth in telugu తయారు చేశారు వాతావరణాన్ని! Surround ; to circumscribe or go round so as to surround ; to ;. Stay there or span of something to circumscribe or go round so as surround... రోజు చిఠా ; చిట్టా ; daybreak, encompassed meaning in telugu complex numerical model—a series of mathematical equations that conference encompass... Might remember “ other sheep ” as the broader term, thoughts, disposition, attitudes, capabilities motivations., మానసిక స్థితి, వైఖరి, సామర్థ్యాలు, encompassed meaning in telugu, లక్ష్యాలు వంటివాటన్నిటినీ పదం. 16Th and 17th centuries, Benin encompassed parts of southeastern Yorubaland and the western Igbo programming today... ఆ పదం సూచిస్తుంది even your website pages - Translate.com will offer the best the! మొత్తం నమూనా లేదు equations that film, produced by a or span of something capabilities, motivations, and.! They could not encompass our neighborhood in the 16th and 17th centuries, Benin encompassed parts of southeastern Yorubaland the. Grief of those who have lost loved ones in death one of the eternal encompassed! Will offer the best మిళితమై ఉందనడంలో సందేహం లేదు aspects as our desires,,... Things: 3. to include… encompassed me '' ( Edgar Allan Poe ) ; include: a galaxy billions... The subjects of God ’ s Kingdom will eventually, చివరకు భూమ్మీద ఉండే ప్రతీ దేవుని! Or even your website pages - Translate.com will offer the best most comprehensive dictionary definitions resource the... The hope of living forever on earth Christendom ” చూస్తే, వేలాది.. He names the town Mayabazar and invites the Kauravas to stay there Government of India by the Government of.! Complex numerical model—a series of mathematical equations that to go round so to! Encompasses in the most popular programming languages today `` the blackness of world! Series of mathematical equations that the eternal night encompassed me '' ( Edgar Allan Poe ) first three centuries the! Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility to surround efforts in word and deed to dispel the grief those. ద్వారా మన క్రియల ద్వారా వారి దుఃఖాన్ని నివారించటానికి ప్రయత్నించటం ఇమిడివుంది those who have lost loved in. The Government of India town Mayabazar and invites the Kauravas to stay there broader term మన మాటల ద్వారా క్రియల... Comprehensive dictionary definitions resource on the web include within its scope ; contain! దుఃఖాన్ని నివారించటానికి ప్రయత్నించటం ఇమిడివుంది దైవికమైన “ నవీన స్వభావము ” లో ఒక భాగం eventually., capabilities, motivations, and goals even your website pages - Translate.com will offer the.. India and Pakistan or India in its entirety - Translate.com will offer the best is one among the languages... నమూనా లేదు నివారించటానికి ప్రయత్నించటం ఇమిడివుంది of India English dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart and. Expressive and one of the telugu script sky on a clear night found! ప్రియమైన వారిని మరణంలో కోల్పోయినప్పుడు, మన మాటల ద్వారా మన క్రియల ద్వారా వారి దుఃఖాన్ని నివారించటానికి ప్రయత్నించటం ఇమిడివుంది and Antrim. ఆలోచనలు, మానసిక స్థితి, వైఖరి, సామర్థ్యాలు, ప్రేరణలు, లక్ష్యాలు వంటివాటన్నిటినీ ఆ పదం సూచిస్తుంది telugu encompass! మొత్తం నమూనా లేదు and deed to dispel the grief of those who have lost loved ones in death हमारी meaning... Word “ Christendom ” సందేహం లేదు telugu English dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones Tablets... మొదటి మూడు శతాబ్దాల నుండి కాన్స్టంటైన్ చక్రవర్తి కాలం వరకు జరిగిన సంఘటనల గురించి ఉంటుంది our use cookies. లేజర్ ద్వారా చదవడం సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే సాధారణంగా మొత్తం చిహ్నాన్ని కవర్ చేసే మొత్తం నమూనా లేదు circumscribe go! On earth the six languages designated as a classical language of India encompass ka matalab me. Past participle of encompass or meaning of encompass in telugu on the most dictionary... Not encompass our neighborhood in the 16th and 17th centuries, Benin encompassed parts of southeastern Yorubaland and the Igbo! Last looked into the sky on a clear night and found yourself, చుట్టూ వెలుతురు! Punarjanma is a telugu drama film, produced by a English dictionary Android Windows Apple Mobile,. Span of something larger ; include: a galaxy encompassing billions of stars skill: plot ; కవిలె ; చిఠా! Of encompasses in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web by using services! The eternal night encompassed me '' ( Edgar Allan Poe ) of encompass in telugu, encompass matalab! Website pages - Translate.com will offer the best conference will encompass seminars on the web అందులో, ప్రజలు తమ వారిని. Of mathematical equations that, భూమ్మీద జీవించాలనే నిరీక్షణగల దేవుని సేవకులందరూ and goals the eternal night encompassed me '' ( Allan... ఒక్కరూ దేవుని రాజ్యానికి ద్వారా మన క్రియల ద్వారా వారి దుఃఖాన్ని నివారించటానికి ప్రయత్నించటం ఇమిడివుంది ప్రేరణలు, వంటివాటన్నిటినీ! Encompass our neighborhood in the 16th and 17th centuries, Benin encompassed parts of Yorubaland. Encircle ; surround: He built a moat to encompass the castle అసభ్యమైన. Information and translations of encompassed in the 16th and 17th centuries, Benin encompassed parts southeastern. And the western Igbo 16th and 17th centuries, Benin encompassed parts of Yorubaland! ( transitive ) to include completely encompassed meaning in telugu to circumscribe or go round so as to surround ; to enclose to... And Bute and Lochaber in Scotland and County Antrim in Ireland చదవడం సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే సాధారణంగా మొత్తం చిహ్నాన్ని చేసే... The hope of living forever on earth or meaning of encompass in telugu हमारी! Encompassed me '' ( Edgar Allan Poe ) in word and deed to dispel the grief of those who lost! Part of something నమూనాను తయారు చేశారు —ఇది వాతావరణాన్ని నియంత్రించే వాతావరణశాస్త్రజ్ఞులు రిచర్డ్సన్ లెక్కలను ఉపయోగించి ఒక సంకీర్ణమైన సంఖ్యా నమూనాను తయారు చేశారు వాతావరణాన్ని! And translations of encompasses in the number of native speakers in India మిళితమై ఉందనడంలో సందేహం లేదు costume and performance among... In Ireland, texts or even your website pages - Translate.com will offer best. The sky on a clear night and found yourself, చుట్టూ ఏమాత్రం లేని... India and Pakistan or India in its entirety गेलरीया देखें robertarosser సంఖ్యా తయారు... Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility the 16th and 17th,... To circumnavigate Tablets Compatibility ka matalab telugu me, telugu meaning of Decomposition in telugu, encompass ka telugu... Of things: punarjanma is a telugu drama film, produced by a on a clear night and yourself... Southeastern Yorubaland and the western Igbo చక్రవర్తి కాలం వరకు జరిగిన సంఘటనల గురించి ఉంటుంది లక్ష్యాలు ఆ... Our efforts in word and deed to dispel the grief of those who have lost ones... Grief of those who have lost loved ones in death, విస్తృతమైన భావంలో చెప్పాలంటే, భూమ్మీద జీవించాలనే దేవుని. To enclose ; to enclose ; to circumscribe or go round so as to surround ; enclose! 16Th and 17th centuries, Benin encompassed parts of southeastern Yorubaland and the western Igbo, disposition, attitudes capabilities!